Gaye Kurt – Sazlar Çalınır Çamlıca’nın Bahçelerinde